MERKITTÄVIÄ PARANNUKSIA TUOTTAVUUTEEN, VÄLITTÖMIÄ KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ JA LISÄMYYNTIÄ

 

 

Miten parannamme systemaattisesti laatua ja tuottavuutta päivittäisen työn sisällä?

Miten ehkäisemme hukkaa, sählinkiä ja häiriökuormitusta?

Miten kehitämme asiakasta sitouttavia lisäarvotekijöitä?

Miten tehostamme markkinointia ja myyntiä?

Miten tehostamme yhteistyökumppanuuksien toimivuutta?

Miten sitoutamme henkilöstön parantamaan systemaattisesti omaa työtään?

Miten hyödynnämme Lean-toimintamallia palvelukehityksessä?

 

Kasvuko auttaa yrityksiä ja yrittäjiä kehittämään palveluja ja palveluliiketoimintaa. PalveluLean on kehittämismalli, joka yhdistää myynnin tehostamisen ja laadun parantamisen tehokkaaksi kokonaisuudeksi.

 

 

TUOTTEISTETTU PALVELU MYY PAREMMIN

Asiakaskeskeisesti tuotteistettu palvelu herättää kiinnostusta. Asiakkaat ymmärtävät palvelun arvon ja merkityksen, sitoutuvat myönteisen kokemuksen kautta, ostavat uudelleen ja suosittelevat muille. Palvelu myy paremmin.

LUE LISÄÄ 

PALVELU LUJITTAA ASIAKKUUKSIA TEHOKKAAMMIN KUIN MARKKINOINTIVIESTINTÄ

Ehkäisemällä systemaattisesti hukkaa ja sähläystä luodaan perusedellytykset erinomaisen asiakaskokemuksen kehittämiselle. Erityisesti toimintojen ja palveluvaiheiden rajapinnoilla on usein piilevää hukkaa. Palvelun laadun kehittäminen on systemaattista virheettömyyden varmistamista ja erinomaisuuden kehittämistä.

LUE LISÄÄ 

MARKKINOINTIA JA MYYNTIÄ TULEE TEHOSTAA JATKUVASTI

Markkinoinnin ja myynnin tehostamisen keskiössä on asiakas.

Myynnin  tehostaminen merkitsee käytännössä:

-toimenpiteiden keskittämistä tarkoituksenmukaisemmin ja tehokkaammin

-ydinsanoman vahvistamista

-myyntiprosessin tehokkuuden parantamista

-myynnin  organisoinnin  ja ajankäytön tehostamista

-myynnin tukitoimenpiteiden uudistamista

Lisämyynti nykyisille asiakaille on usein hyödyntämätön mahdollisuus. Tehostamalla asiakkuuksien hallintaa saavutetaan nopeasti lisämyyntiä.

                                                                                                                                                            LUE LISÄÄ 

JATKUVA PARANTAMINEN TOIMINTATAVAKSI

Lean-periaatteita soveltava jatkuvan parantamisen toimintamalli tarjoaa nopean, tehokkaan ja kestävän menetelmän kustannustehokkuuden ja laadun parantamiseen:

- ei tarvita erityistä kehitysprojektia

- laadun parantaminen ja vahvistaminen voidaan aloittaa heti

- toteutetaan päivittäisen työn sisällä

- tuloksia saadaan nopeasti

Myynnin ja tuotannon yhteistyö paranee. Asiakkaan kokema tuote-palvelukokonaisuuden arvo vahvistuu. Löydetään uusia hinnoittelumahdollisuuksia. Valmistuksen ja  palvelujen läpimenoajat lyhenevät. Kilpailukyky vahvistuu.

LUE LISÄÄ 

OSALLISTAVA, KÄYTÄNTÖÖN SOVELTAVA YRITTÄJÄ- JA HENKILÖSTÖVALMENNUS

Osallistujien palautetta ICT-yritysjohdolle suunnatusta palvelujen tuotteistaminen -valmennuksesta: "Rauhallinen, selkeä", "Hyvä ja rauhallinen - erittäin asiantunteva ja vuorovaikutteinen", "Hyvä, käytännönläheinen", "Hyvä, rauhallinen, keskusteleva", "Erittäin hyvä! Pidin käytännönläheisyydestä", "Rauhallinen, havainnollinen, tietää mistä puhuu", "Kaikin puolin ok", "Selkeä, osaa asiansa"

LUE LISÄÄ